Herzlich Willkommen auf der Homepage von und für Horstmar-Leer!!!
Es wäre wünschenswert, wenn die örtlichen Veranstaltungen auf dieser Homepage einzusehen sind. Deshalb bitte ich Euch, Veranstaltungen unter dem gleichnamigen Menüpunkt zu übermitteln.


Kalender

Keine Veranstaltung im Kalender vorhanden
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

WetterLogin Form


Herzlich Willkommen auf der Homepage von und für Horstmar-Leer!!!

Lieder up Platt !

 

***

Dicke Miälke, Dubbelkorn

 

Lustert, Frönde, bliewt nich ´fuul dao sitten,

lacht un danzt un springt met mi!

Spart an Mülkes jau nich! Un ji lütten,

leiwen Wichtkes, häbt ju nich so schüh!

Wann dann is vüörbi dat Fest

un ji liggt kuntant in´t warme Nöst,

küennt ji draimen van de schönsten Saaken,

we de leiwe Guod för uns kaonn maaken.

De haollt us Westfaolen alltied frisk.

Muorn brengt ju de leiwe Mama up den Disk:

 

REFRAIN:

Dicke Miälke, Dubbelkorn, Liäwerwuorst un Schinken,

graute Bauhnen uut den Gaorn,

Aoltbeer satt to drinken,

Knabbeln, Potthast, Moos un Mett

von dat blanke Köttken,

Schwattbraut, Smaolt un Schriewenfett

un en lecker Töttken.

 

Will de Arbeit van de hand nich gaohen,

is et di nich gued in de Natur,

moß du, wann´t biärgup geiht, bliewen staohen

büs k.o. un aff, riep för de Kur,

büs verdreiht in dienen Kopp,

moß haruut du uut den Swiensgalopp,

bruuks dann nich to schimpen un to flööken,

bruuks auk kienen Doktor nich to sööken.

In Westaolen finns, wat die kureert.

DAo verloat di to! Ick häw et utprobeert: ...

 

Well wat up sick häöllt, de dööt verreisen;

magg auk sien, dat em dat Wiewken driff;

män in düssen Fall den Kopp verleisen,

Frönd, dat is dat Leigste, wat et giff.

Stopp dat Kuffer nich to vull

met Gedööns un Wäöske. Wees jä wull,

Üöwerall sind Land un Lüüde anners,

auk de Küeke. Und dann seggs du wanners,

Wann ick nich so stakenunwies wäör,

här ick in mien Kuffer nu en biettken mähr: ...

 

( Lied auf: LP "Mien Hiärt, nu sing!" erschienen bei

Autogram Nottuln. Text: Hannes Demming )

 

***

"Härgott, graut is diene Macht!"

 

Härrgott, graut is diene Macht!

Laiwe Härr, wi willt di priesen!

Du düör düsse Naut un Nacht

kanns alleen den Weg us wiesen.

Magg de ganze Welt vergaohn,

diene Macht, de bliww bestaohn.

 

Alls wat liäwt up düsse Welt,

in de Lucht, up´t wiede Water,

buowen üöwert Wolkentelt -

alls röpp to di: "Use Vader!"

Hölps us all dör Christi Daud,

niäm us up in dienen Schaut!

 

Härrgott, reek us diene Hand!

Deipste Naut, se lährt us biäden.

Dömp den Krieg, den wilden Brand,

giww us alle wier den Friäden!

Help us rut ut düsse Nacht!

Härrgott, graut is diene Macht!

 

( Plattdeutsche Übersetzung von

"Großer Gott, wir loben dich"

gefunden in dem Buch

"Nu küer Du, mi trönt de Augen"

von Reinhold Holtstiege )

 

***

 

"Hopp hopp hopp in Swiensgalopp..."

 

1. Hopp hopp hopp in Swiensgalopp - grod weern wi noch so kleen

Hopp hopp hopp in Swiensgalopp - weern wi noch Hosenmatz

Hopp hopp hopp in Swiensgalopp - grod weern wi Konfirmand

Hopp hopp hopp in Swiensgalopp - stoht wi vord Standesamt.

 

 

Refr. Ja de Tied dat Oos dat lopt so gau,

dreis di um sind diene Hoor all grau.

Ja de Tied dat Oos dat kummt und geiht,

schiet dat keen een jünger werden deit.

 

 

2. Hopp hopp hopp in Swiensgalopp - grod weern wi noch gesund,

Hopp hopp hopp in Swiensgalopp - dor hust wi as een Hund,

Hopp hopp hopp in Swiensgalopp - dor hed de Harst em schafft,

Hopp hopp hopp in Swiensgalopp - dor kniebt wi to den Mohrs.

 

 

Reft. Ja de Tied dat Oos dat lopt so gau,

dreis di um sind diene Hoor all grau.

Ja de Tied dat Oos dat kummt und geiht,

schiet dat keen een jünger werden deit.

 

***

Pastor sien Kauh

 

1. Kennt gi all dat neie Lied, neie Lied, neie Lied,

wat dat ganze Dörp all weit

von us´n Pastor sien Kauh?

Sing man tau, sing man tau,

von us´n Pastor sien Kauh, jau jau.

Sing man tau, sing man tau

von us´n Pastor sien Kauh.

 

2. Ostern wör sei dick und drall ...

Pfingsten leeg sei dot in ´n Stall ...

 

3. At sei wör sei in Stücke schnäen ...

hätt dat ganze Dörp wat krägen ...

 

4. Un dei Köster Dämelang ...

kreeg den Stert at Klockenstrang ...

 

5. Un dei ole Stadtkapell ...

kreeg ein neiet Trummelfell ...

 

6. Use neie Füerwehr ...

kreeg ein Pott vull Waogenschmer ...

 

***

Marie, Mara, Maruschkaka

 

1. Wenn hier ein Pott mit Bohnen steiht,

un dor ein Pott mit Bri,

dann loat denn Pott mit Bohnen stoahn

un danz mit miene Marie

Marie, Mara, Maruschkaka, Marie, Mara, Marei,

Marie, Mara, Maruschkaka, Marie, Mara, Marei.

 

2. Dat us Marie nich danzen kann,

dat daut dei scheiwen Bein.

Sei treckt us Papp´n sin Stäweln an,

dann kan´m dor nicks von seihn.

Marie, Mara, Maruschkaka, Marie, Mara, Marei,

Marie, Mara, Maruschkaka, Marie, Mara, Marei.

 

( oder ... )

 

... Marie, Mara, Maruschkaka, Marie, Mara, Marallalalala

Marie, Mara, Maruschkaka, wat häw ick die so gähn.

 

***

Lütt´ Anna, Susanna

 

1. Lütt´ Anna, Susanna, stoh up und böüt Füer!

Ach ne, mien leiw Mauder, dat Holt is tau düer.

Rudirallalala, rudirallalala,

ach ne, mien leiw Mauder, dat Holt is tau düer.

 

2. Un schür mi den Kädel, un fäg mi dat Huus,

vanaobend kaomt drei Junggesell´n in´t Huus.

Rudirallalala, ...

 

3. Un willt sei nicht kaomen, so willt wi se haol´n,

mit Peer un mit Waogen, mit Iesen beschlag´n.

Rudirallalala, ...

 

4. Un käönt sei nich danzen, so willt wi´t ehr lehrn,

wi mürt iem de Schohe in Buorde ümkehrn.

Rudirallalala, ...

 

5. Un könnt se nich küssen, dann mürt wi et iem lehrn,

wi mürt iem dat Muelwiärk met Buorde inmiärn.

Rudirallalala, ...

 

( oder ... )

 

Videralalala, ...

 

***

 

De twe Küenigskinner

 

Et wassen twe Küenigskinner, de hadden enanner so leef,

de konnen tonanner nich kummen, dat Water was viel to breed.

 

Leif Hiärte kanns du denn nich swemmen? Leif Hiärte, ...

... so swemme to mi!

Ick will di twe Kiäsken upstecken, un de söllt löchten to di.

 

Dat horde ne falske Nunne up ere Slopkammer, o weh!

Se dei de Kiäskes utdömpen, lief Hiärte bleef in de See.

 

Et was up en Sunndagmorgen, de Lüde wör´n alle so froh,

nicht so de Küenigsdochter, de Augen de satten er to.

 

O moder segg se Moder, mine Augen de dot mi so weh,

mach ick denn nich gon spazeren, an de Kant von de ruskende See?

 

De Moder genk to de Kiärken, de Dochter genk an de Seekant,

se genk do so lange spazeren, büs se enen Fisker fand.

 

O Fisker, levste Fisker, ji könnt ju verdeinen grot Lon,

settet de Nettkes to Water, fisket mi den Küenigsohn.

 

He sette de Nettkes to Water, de Lotkes senken to Grund,

he fiskde und fiskde so lange, de Küenigsohn was sin Fund.

 

Do nam de Küenigsdochte von Höft ere goldene Kron,

Süh do, wol edele Fisker, dat is ju verdeende Lon.

 

Se nam in ere blanken Arme den Küenigsohn, o weh.

Se sprang met em in de Wellen: Leif Vader, leif Moder, ade!

 

( Text: LP "Speelemann Speel" erschienen bei 

Autogram Nottuln )

 

***

Slop Kindken slop

 

Slop, Kindken slop!

Do buten geiht en Schop,

dat hät so witte Fötkes

de Miälke smeck so sötkes

slop, Kindken, slop!

 

Slop, Kindken, slop!

Do buten geiht en Schop,

dat hät so witte Wullen

un lött de Miälke strullen,

slop, Kindken, slop!

 

Slop, Kindken, slop!

Do buten sin twe Schop´.

En Schwattet un en Wittet

un wenn dat Kind nich slopen will,

dann kümp dat Schwatte un bitt et.

Slop, Kindken, slop!

 

( Text: LP "Speelemann Speel" erschienen bei 

Autogram Nottuln )

 

***

O Bur, wat kost´t dien Hei?

 

1. O Bur, wat kost´t dien Hei,

o Bur, wat kost´t dien Kärmis-Hei,

jucheissa-vivat Kärmis-Hei,

o Bur, wat kost´t dien Hei?

 

2. Mien Hei, dat kost´t ´ne Kron´,...

3. O Bur, dat is viell to dür,...

4. Nu söck sick de Bur ´ne Fru,...

5. Dütt is miene laiwe Fru,...

6. O Bur, wat ´ne schöne Fru,...

7. Nu söck sick de Bur en Kind,...

8. Dütt is mien laiwet Kind,...

9. Oh Bur, wat en schönet Kind,...

10. Nu söck sick de ´ne Magd,...

11. Düt is miene laiwe Magd,...

12. Oh Bur, wat ne schöne Magd,...

13. Nu söck sick de Bur ´nen Knecht,...

14. Dütt is mien laiwe Knecht,...

15. Oh Bur, wat en schönen Knecht,...

16. Nu söck sick de Bur ´nen Rüen,...

17. Dütt is mien laiwen Rüen,...

18. Oh Bur, wat en schönen Rüen,...

19. Nu söck sick de Bur ´nen Knuocken,...

20. Dütt is mien laiwen Knuoken,...

21. O Bur, wat en schönen Knuoken,...

22. Nu söck sich de Bur ´nen Pottlecker,...

23. Dütt is mien laiwen Pottlecker,...

24. O Bur, wat en schönen Pottlecker,...

25. Nu krich´de Bur ´nen Schupp,...

 

( Text: LP "Speelemann Speel" erschienen bei 

Autogram Nottuln )

 

***

Pastors Malör

 

De Buur, de wull no´n Acker gaohn;

de Buur, de wull no´n Acker gaohn;

da quamm em jüst dat Friätten an,

didel jup jup jup hei dal la la,

didel jup jup jup hei da,

didel jup jup jup hei dal la la,

didel jup jup jup hei dal la la.

 

"Mariken, kuok mi en Iärvtenbrei

un slao mi de Eier in de Pann entwei!"

 

Un as de Buur dao satt un fratt,

da regt sick in ne Kammer wat.

 

Mariken meint: "Dat döht de Wind;

de spiellt so met de Dörenklink!"

 

De Buur de sägg: " Dat will´k söls seihn;

wat in´ne Kammer mag gescheihn!"

 

Un as de Buur de Düör uoptrock,

da stonn de Pastor do met´n schwatten Rock.

 

"Wat döes du hier in mien Huus?"

"Ick sin jüst eben män in dien Huus..."

 

"... Ick wull diene Fru de Bicht affhörn,

un heer en lück Katechismus leern."

 

"Warum döes du dat bi Dage nicht?

Dann bruukst du auk keen Laternenlicht!"

 

"Bi Dage mott ick nao de ollen Lüüe;

de brukt jä auk so naidig mi."

 

Dao namm de Buur en Bessenspiet

un haut den Pastor in´d Geniek.

 

De Pastor laip dat Duorp entlang;

et hüült de Wind et stüff de Sand!

 

So mott dat alle Pastors gaohn,

de nachts willt nao de Jungfern gaohn.

 

( Text: LP "Speelemann Speel" erschienen bei 

Autogram Nottuln )

 

***

Wasket use Jenne

 

Waschket use Jänne, (2x)

se is so schwatt,

se höllt nich stille! (2x)

Water is natt.

 

Refrain:

Dreih di moal üm,

si nich so dumm.

Rüm sass die dreihn,

Water mäk rein.

 

Jucket di de Puckel, (2x)

bitt di´n Flauh.

Pack´n bie´t Schlawittken (2x)

schmit em in´t Strauh.

 

Rück´n bitken wieder (2x)

un dann stoah still !

Rück´n bitken wieder (2x)

un dann stoah still.

 

( Text: LP "Speelemann Speel" erschienen bei 

Autogram Nottuln )

 

***

Miäken wust du friien

 

Miäken wust du friien ? Jau Mooder, jau.

So niehm di enen Snieder !

Nee Mooder nee !

Snieder hebben will ick nich, Neihnaodel  friähmen kann ick nich!

Nee Mooder nee !

 

Miäken ...

So niehm di enen Schohmaker !

Nee ...

Schohmaker hebben will ich nich, Schoh´infassen kann ick nich!

Nee ...

 

Miäken ...

So niehm di enen Bäcker !

Nee ...

Bäcker hebben will ick nich, Müffkes dreiein kann ick nich!

Nee ...

 

Miäken ...

So niehm di enen Danzmester!

Jau Mooder jau !

Danzmester hebben will ick wull, danzen, danzen, kann ick wull!

Jau Mooder jau !

 

( Text: LP "Speelemann Speel" erschienen bei 

Autogram Nottuln )

 

***

Mensk, küer doch ´ne Mule vull Platt

 

REFRAIN:

Mensk, küer doch ´ne Mule vull Platt! Dat batt´t.

Büs möö´off matt, off iärgt di wat,

off is de heele Hiemmel swatt,

un all dien Doon is för de Katt,

dann küer doch ´ne Mule vull Platt!

 

Nu denk di doch maol, wat is´t mangs ´ne Quaol

met de Wiewer un Wichter! Män et wärd auk nicks lichter,

wann de Frau di geiht laupen. Moß sölwer inkaupen,

moß wasken un kuoken un schinnen de Knuoken

met Putzen un Fiägen. Kump di dat denn geliägen?

Du häs doch Vernüll. Wann se affsuusen will,

nimps du iähr gau vüör un küers äs met iähr

´ne deftige Mule vull Platt. Dat batt´t. ...

 

Et kann auk maol sien, en Tant mäk di Pien,

un de Doktor is wegg, äs de Dokterske segg.

Du läöpps up un daal un flööks: "Düüwel haal!"

Wat is dao t maaken? För all söcke Saaken,

dao häw ick en Book, dat is wahne klook;

denn et hät ganß akraot dat Rechte wull proat:

Up jede Siet steiht, wu´t biätter di geiht:

met ´ne örntlicke Mule vull Platt. Dat batt´t. ...

 

Un is´t dann de Tied, un se doot di bisiet,

un du mäks de van aff, un dat Lief kümp in´t Graff,

un de Siäl stigg tohäöcht nao dat hiemmliske Lecht,

si jau män nich bange! Et duuert gar nich lange,

dann steihs du all vüör Sünte Petrus sien´ Düör.

Läött he di nich in, met sien´n hilligen Sinn

- wat wull manges passeert -, küer met em reselveert

´ne richtige Mule vull Platt! Dat batt´t.

 

( Lied auf: LP "Mien Hiärt, nu sing!" erschienen bei

Autogram Nottuln. Text: Hannes Demming )

 

***

Graute Bauhnen Leed

 

Wu kann ick mi hiärtlick freien, wann ick so der buten gaoh

un seih dann den Bauhnen bleihen wunnernüdlick hier un dao:

 

REFRAIN: 

In de graute Bauhnentied, Buk, wörst du naomaol so wiet!

 

Seih ick hangen dann de Schaunen an de Stengels all von fern,

denk ick an de grauten Bauhnen, löpp mi´t Water üm de Tiänn´!

 

Wenn ick Fraulüd´döppen seihe met den Dörslag vör de Been´,

wat ick mi dann unwies freie, ´t kriemelt mi bes in de Teen´.

 

Un en netten, smöden Schinken, jä, den kuoket gliekertied,

laot´t en hübsk nao´n Grunde sinken, schöppt dat Fett der aff met Fliet

 

Jau! Et is dat schönste Iätten, wat et giewen kann för mi.

Kient hedd no so week mi siätten. Dat sägg ick, dao bliew ick bi.

 

( Lied auf: LP "Mien Hiärt, nu sing!" erschienen bei

Autogram Nottuln. Text: Ferdinand Zumbroock )

 

***